Sök
Cirkulation 3/20

Mätning av mikrobiella fingeravtryck i nätet

Mikrobiologisk tillväxt i distributionsnät för dricksvatten kan ge upphov till såväl ­lukt- och smakstörningar, som i värsta fall hälsomässiga risker. Till skillnad från de tradi­tio­nella metoderna med odling och räkning av indikatororganismer, där resultat erhålls först efter flera dagar, ger kontinuerlig mätning med hjälp av flödescytometri en upp­fattning av den totala bakteriefloran inom en timme. Resultaten kan utnyttjas som ett tidigt varningssystem för instabila biologiska förhållanden i distributionsnätet.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)