Sök
VA-aktuellt
FOTO: Johan Wingborg

FOTO: Johan Wingborg

Mänsklig avföring kan förklara antiobiotikaresistens

Förorenande avföring kan förklara antibiotikaresistenta gener i miljön. Tarmbakterier är mer resistenta än andra bakterier. Nu visar en studie att närvaron av tarmbakterier från människor ofta kan förklara den ökning av resistenta bakterier som kan finnas i mänskligt påverkade miljöer.

En ny studie publicerad i Nature Communications visar att crAssphage”, ett virus som är specifikt för vissa tarmbakterier hos människor, är starkt korrelerat till förekomsten av antibiotikaresistensgener i olika miljöer. Det tyder på att utsläpp av tarmbakterier ofta kan förklara den ökning av resistenta bakterier som man ofta hittar i miljöer påverkade av människor.

Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi och föreståndare för CARe, Centrum för Antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet, är en av författarna bakom studien:

– Resultaten är viktiga för de kan hjälpa oss att hantera hälsorisker kopplade till antibiotikaresistenta bakterier i miljön. Antibiotikarester är helt klart orsaken till de exceptionella förekomsterna av resistens vi hittar kring en del tillverkningsindustrier, men utsläpp av vanliga tarmbakterier är antagligen den huvudsakliga förklaringen på de flesta andra platser, säger han, via universitetets nyhetstjänst.

Samtidigt vill Joakim Larsson framhålla att det krävs mer forskning inom området. Att fekalierester i miljön är viktiga att ta hänsyn till för att förstå antibiotikaresistenta bakteriers uppkomst utesluter inte att även de betydligt lägre halter av antibiotika som når miljön via till exempel kommunala reningsverk också kan hjälpa fram de resistenta bakterierna.

– Vilken roll antibiotika i låga halter i miljön spelar för resistensutveckling är därför fortfarande en öppen fråga som kräver mer forskning, säger Joakim Larsson. (EW)

Läs mer:

Fecal pollution can explain antibiotic resistance gene abundances in anthropogenically impacted environments

Publicerad 2019-01-09 09:00

Uppdaterad 2019-01-09 09:03

Annons:
VAK 2019