Sök
VA-aktuellt
FOTO: Pixhill.com

FOTO: Pixhill.com

LGB-produktion lönsam även på små reningsverk

Flytande biogas (LGB) ska kunna produceras på ett lönsamt sätt även vid små reningsverk. Det genom en teknik som utvecklats av Rise och SLU.

Rise har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU utvecklat en reningsteknik för biogas som bygger på att använda ett askfilter inför förvätskningen av biogasen. Ett nyligen avslutat forskningsprojekt som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU, Rise, Biogas Öst och Gasum, visar enligt de inblandade parterna att det är tekniskt, praktiskt och ekonomiskt rimligt med att producera flytande biogas, LBG, med askfiltertekniken samt att förutsättningarna för marknadsuppbyggnad ser goda ut.

Projektet visar, enligt ett pressmeddelande, att det är möjligt att producera LBG vid småskaliga anläggningar, exempelvis gårdar eller små reningsverk, till en kostnad som är något högre än det svenska dieselpriset för vägtrafik. Produktion av LBG på större svenska biogasanläggningar har ungefär samma kostnader med askfilter som med de mest ekonomiskt fördelaktiga hittills använda teknikerna.

LGB ger en möjlighet att kunna nyttja biogas i sektorer där komprimerad biogas inte fungerar av praktiska skäl. Det gäller främst tunga fordon, industri, fartyg och långväga distribution. Den teknik av LBG-produktion som idag är kommersiellt tillgänglig härstammar från den betydligt mer storskaliga LNG-industrin. Även om förvätskningssteget har skalats ner för att passa den mindre storleken hos en biogasanläggning handlar det fortfarande om stora flöden av biogas vilket gör produktionen kostsam.

Genomförda livscykelanalyser visar att miljöpåverkan från LBG-produktion från rågas i Sverige är ungefär 90 procent lägre än för den genomsnittliga MK1-dieseln som användes i Sverige 2017 och som hade ungefär 20 procent förnybart innehåll. (EW)

Läs mer:

Slutrapport: Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas.

Publicerad 2018-05-15 10:33

Uppdaterad 2018-05-15 10:36

Annons:
Elmia VA-mässan 2018