Sök
Cirkulation 7/20

Läkemedelsrester renas i aktivt kol

Som första avloppsreningsverk i Sverige bedriver sedan i våras Degeberga reningsverk i Kristianstads kommun fullskalig rening av läkemedelsrester via slutfiltrering genom granulerat aktivt kol. Resultaten hittills är mycket lovande med nära hundraprocentig avskiljning av flertalet analyserade substanser. Vidare är ett antal andra läkemedelssubstanser därutöver faktiskt under detektionsgränserna.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)