Sök
Cirkulation 7/19

Kolifager – framtida analysparameter

I över ett sekel har fekala indikatorbakterier som E. coli och enterokocker använts i den dagliga analysverksamheten för att påvisa exempelvis avloppskontaminerat vatten. En fekal indikatorbakterie är en helt normal tarmbakterie som indikerar att andra sjukdomsframkallande bakterier kan finnas närvarande.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)