Sök
VA-aktuellt

Klart för 20 nya brunnar med nytt miljötillstånd

Ett nytt miljötillstånd för VA Syd är en en viktig del av sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning. När nu VA Syd:s ansökan om ett nytt miljötillstånd för vattenuttag från Grevie vattentäkt har godkänts av Mark- och miljödomstolen i Växjö, kan VA Syd gå vidare för att anlägga 20 nya dricksvattenbrunnar och mer än fördubbla leveransen av råvatten till Bulltofta vattenverk i Malmö.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2023-05-22 15:18

Uppdaterad 2023-05-22 15:20