Sök
Cirkulation 1/16

Källsorterat avlopp utan kretslopp

Kretsloppskrav på avlopp har svårt att få genomslag hos rättsinstanserna. Trots krav i lagstiftningen på resurshushållning förefaller den delen ha hamnat i skymundan.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)