Sök
VA-aktuellt

Inget skadestånd för PFOS-slam

Svedala kommun får ingen ersättning för att slam förorenats av PFOS från Malmö Airport. Högsta domstolen har i en dom den 6 november 2019 ogillat en skadeståndstalan baserad på kapitel 32 i miljöbalken. Detta eftersom avtalsförhållandet mellan parterna uteslöt tillämpningen av bestämmelserna i lagen.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2019-11-08 09:38

Uppdaterad 2019-11-08 09:40

Annons:
Svenskt Vatten 2020