Sök
VA-aktuellt
Foto: Erik Winnfors Wannberg

Foto: Erik Winnfors Wannberg

Informationen om leveranskedjan har kollapsat

Företag och leverantörer inom VA-sektorn har problem med långa leveranstider inom flera olika produktområden. Tillverkarna får inte alltid fram information från sina egna leverantörer. En ökad förståelse från kunderna om att samhället gått in i ett helt nytt läge efterlyses. Och Vattenindustrin bjuder in till samtal om krisläget.

Det är inte bara kemikaliebranschen som drabbats av störningar i försörjningskedjorna. De flesta produktområdena inom VA-branschen drabbas på ett eller annat sätt av den unika kombinationen som framförallt påverkan av pandemin och kriget i Ukraina orsakar. Och problemen kan bli långvariga.

Cirkulation har talat med ett stort antal leverantörer och tillverkare i olika delar av VA-branschen. Problemen är som allra störst på elektroniksidan men det finns fler anledningar till huvudvärk.

Plaströrsbranschen kräver ingen elektronik men har istället fått stor oro på råvarumarknaden. De företag som är beroende av plastmaterial förmedlar en enhetlig bild.
– Vi är drabbade av kraftigt ökade råvarupriser och vi ser inget stopp på ökningarna än. Det gör att objekten generellt blir dyrare även om vi inte har några problem än med att klara leveranstiderna, säger Emil Lundmark, marknads- och försäljningschef på Aarsleff Rörteknik, till Cirkulation.

På maskinsidan är problemen mer fokuserade på leveransmöjligheterna.
– Leveranstiderna är längre även om vi själva inte har några jätteproblem än så länge. Istället för tre till fem veckor har vi någon av våra leverantörer som är uppe i åtta till tio veckor. Motorsidan är mest kritisk för VA-området. På VVS-sidan är det större problem med styrning av till exempel cirkulationspumpar, säger Mikael Berglund, försäljningschef på KSB Sverige.
Mikael tillägger att det största problemet för dem som tillverkare, är osäkerheten och svårigheten att få besked från underleverantörer, något som flera vittnar om.

Ventim AB arbetar med ventiler och instrument.
– Det är utmanande tider. Jag upplever så här långt att vi på Ventim klarat oss väldigt bra. Vi har byggt upp extra lager under covid-tiden som fungerat som buffert för oss. Elektronikinnehåll är dock svårt drabbat. Leverantörerna har svårt att ge besked och information även till oss. Det börjar att bli längre ledtider på flera komponenter. Samtidigt är transporter också problematiskt. Det är viktigt att slutkunderna förstår detta, säger Andreas Håkansson, inköpschef hos Ventim.

Råvarumässigt finns idag problem med stål och nickel. Leverantörer som jobbar med segjärn och gjutjärn är enklare. Ett annat bekymmer är gummi, som viton.

John Skantze, vd för Huber Technology, upplever också störningar när det gäller stål.
– Maskinproduktionen innebär inga stora problem för oss, vi gör de flesta maskindelarna själva. Men syrafast stål och även rostfritt har stigit i pris kraftigt. Det som förr hade 12- 14 veckors leveranstid kan vara 20 veckor idag och 30 veckor för syrafast stål, säger John Skantze.
Han upplever också att ventiler och andra maskindelar kan vara extremt osäkert.
– Informationen kring leveranskedjan har mer eller mindre kollapsat. Just nu jobbar vi med det som vi kan, kundönskemål om speciella system kan vara svåra att uppfylla, säger John Skantze.
En nyckelkomponent är naturligtvis även här att till exempel givare och motorer innehåller styr- och reglerteknik och kretskort.

Troligen är det just den renodlade styr- och reglerbranschen som drabbats hårdast av osäkerhet och leveransproblem. Cirkulation har varit i kontakt med ABB men de meddelar att de är väldigt restriktiva med kommunikation i dagsläget och vill inte lämna någon kommentar. Uppgifter till Cirkulation pekar dock på leveranstider på ibland en bra bit över ett år för vissa system.

Cactus Utilities är en av de andra stora leverantörerna till VA-branschen.
– Det är väldigt långa leveranstider på all typ av elektronik. När det gäller PLC:er har vi ett eget litet lager men för ren nyinstallation gäller i dagsläget 3-4 månader på en standard-PLC. För rena styrpaneler kan det röra sig om sex till tolv månader. Det är väldigt ryckigt och det ställer stora krav på projekteringsprocesserna, säger Magnus Eriksson, säljchef hos Cactus Utilities.

Annons:
Wateraid

De som Cirkulation pratat med är också oroliga för hur entreprenörerna i VA-branschen ska klara arbetet framöver. De kan sitta med långa kontrakt där det inte längre är möjligt att klara leveranstiderna.
– Vi kommer inte klara deadlines och de kommer drabbas av viten. Leverantörssidan kommer då att bli mindre riskbenägna när det gäller tighta leveranstider, säger Magnus Eriksson.

Nya tider kräver nya former. Marknadsstörningarna hotar att bli väldigt långvariga och det är dags för en omställning i branschen, menar flera av företagsrepresentanterna.

– Vi får tänka annorlunda kring projekt som inkluderar hårdvaror, så att tredjepartsleveranser inte inkluderas i leveransåtaganden. Den gamla modellen kommer inte kunna fungera. Det behövs ökad förståelse i branschen, säger Magnus Eriksson.

Andreas Håkansson på Ventim håller med.
– Den stora utmaningen är att sätta priser när spelplanen ändras så fort. Det är inte mycket som tyder på att det här ska gå över snabbt. Vi behöver ändra arbetssätt tillsammans, säger Andreas Håkansson.

– Vi behöver fundera på nästa nivå. Vad innebär detta? Beställarledet måste ha förståelse för företagens situation och vi måste ha en bra dialog mellan oss nu, fyller John Skantze på Huber Technology, i.

De är också överens om att beredskapsläget och förståelsen är skiftande hos slutkunderna. Den ordning med processer och leveranstider som gällt ser inte ut att gå att upprätthålla. Då är slutsatsen från näringslivet att hela kedjan måste förändra sig. En del är att i offentliga förfrågningar bör ha mindre hårda gränser för viten. Annars riskerar upphandlarna att stå utan anbud om riskerna blir för stora för företagen, när de inte själva har full kontroll över situationen.

Som ett steg på vägen går nu branschorganisationen Vattenindustrin ut med en inbjudan till samtal om konsekvenserna kring kriget i Ukraina. Samtalet hålls på eftermiddagen den 29 april.
 – Vattenindustrin tar initiativ och bjuder in till en dialog i VA-branschen kring vikten av ett fungerande samarbete för att säkerställa trygg leverans av vårt viktigaste livsmedel, säger Joachim Jämttjärn, generalsekreterare för Vattenindustrin till Cirkulation.

Inbjudan från Vattenindustrin har gått ut till bland annat Svenskt Vatten, Föreningen Vatten, Livsmedelsverket, MSB, Kemikalieinspektionen, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen samt ett antal VA-huvudmän. (EW)

Läs mer:
Leveransproblemen allt större (220408)

Publicerad 2022-04-13 09:35

Uppdaterad 2022-04-13 09:41