Sök
Cirkulation 2/20

Hygienisk kvalitet för dagvatten

I två separerade avloppssystem i västra Tyskland har dagvattnet undersökts med avseende på vanliga patogena bakterier och protozoer. Kvaliteten var sådan att behandling aktualiserades. Enbart lagring bedömdes inte tillräcklig för ändamålet.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)