Sök
Cirkulation 2/23

Gemensamt projekt säkrar försörjningen

Vattenverket Odens källa söder om Tierp har genomgått en total omgörning. Ett nytt vattenverk finns på plats och levererar genom dubbla membranfiltersteg dricksvatten till samhällen inte bara i den egna kommunen utan även till delar av Östhammars kommun.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)