Sök
Cirkulation 4/23

Försök med kvävereduktion i kallt vatten

Vid Fillans reningsverk i Sundsvall pågår ett pilotförsök kring kväverening i kallt ­vatten. Resultaten kommer att hjälpa även andra nordliga kommuner att bygga kostnadseffektiva kvävereningsanläggningar när så behövs.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)