Sök
VA-aktuellt
ILL: MSB

ILL: MSB

Föreskrift om föräldrar med samhällsviktiga jobb klar

Idag har MSB publicerat den föreskrift om barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet som ska göra det möjligt att upprättahålla samhällsfunktioner om regeringen eller huvudman fattar beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, för att förhindra smittspridning av virussjukdomen covid-19.

– Dessa regler måste tillämpas på ett ansvars- och tillitsfullt sätt och ta hänsyn till samhällets behov av arbetskraft, den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla verksamheten, och behovet av att begränsa smittspridning, säger Annika Elmgart, chef för enheten för försörjningsberedskap på MSB, i ett pressmeddelande.

Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå.
-Om regeringen eller annan huvudman fattar beslut att tillfälligt stänga skolverksamhet för att begränsa smittspridningen så har vi nu i en föreskrift gett en grund för att kunna bedöma vilka vårdnadshavare som fortsatt ska erbjudas barnomsorg, säger Annika Elmgart, chef för enheten för försörjningsberedskap på MSB.

Många som arbetar inom VA-sektorn berörs naturligtvis av föreskriften som träder ikraft idag, den 26 mars.

Listan är uppdelad efter de tolv sektorer som regeringen tillkännagav som samhällsviktiga verksamheter den 20 mars.

Under rubriken Handel och industri i i förordningen nämns:

handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för övrig samhällsviktig verksamhet. (kategori 3b).

Under rubriken Kommunalteknisk försörjning finns:
produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten (6a)
avledning och rening av avloppsvatten (6b)

Dessutom omfattas Offentlig förvaltning:
myndigheter som är nödvändiga för verksamhet enligt 3 §, (9d)
kommunernas förvaltning (9f)

I förtydligas att:
Till samhällsviktig verksamhet ska även räknas stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet enligt 3 § är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på acceptabel nivå.

(EW)

Läs mer:
Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktigt verksamhet (MSB)

Publicerad 2020-03-26 16:01

Uppdaterad 2020-03-26 16:05

Annons:
Wateraid