Sök
Cirkulation 7/22

Förändringar av LAV – kejsarens nya kläder?

Under senare år har det bubblat i VA-Sverige. Fastighetsägare anklagar kommuner för att besluta om verksamhetsområden för VA, trots att de anser sig kunna lösa det på egen hand. Andra är arga för att kommunen inte inrättar allmänt VA, trots skyldig­het. Det finns ett »VA-uppror« där fastighetsägare rasar mot miljönämnderna för deras »orättfärdiga« förbud mot fortsatt användning av enskilda avlopp. Det är mot bakgrund av detta man bör se på vissa av de ändringar i LAV som träder i kraft vid årsskiftet då ett andra stycke läggs till 6§, och det införs krav på vattentjänstplanerna.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)