Sök
VA-aktuellt

Flexiblare vattenlagstiftning krävs

VA-lagstiftningen behöver bli mer flexibel och den statliga strukturen kring VA-frågor måste stärkas. Det var beskedet när betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster, överlämnades till regeringen.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2018-05-28 12:57

Uppdaterad 2018-05-28 13:00