Sök
Cirkulation 5/23

Filtrera partiklar från renat avlopp

Sandfilter som slutsteg i ett kommunalt avloppsreningsverk kan avskilja kvarvarande partiklar över ca fem mikrometer. Det finns en typ av filter, där ett filtreringshjälpmedel tillsätts. Denna teknik bör kunna användas även för renat avloppsvatten.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)