Sök
Cirkulation 8/15

Fem steg för ett klimatanpassat nät

Vi har sett effekterna av sensommarens regn. Likt det andra delbetänkandet från riksdagens dricksvattenutredning är vädrets budskap tydligt: klimatförändringarna är inte längre ett framtidsproblem. För att snabbt anpassa våra VA-nät att klara såväl intensivare som mer frekventa skyfall krävs mer samordning och planering, högre förnyelsetakt och ökade resurser.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)