Sök
Cirkulation 5/21

En ny strategi för kemiska föroreningar

Hälso- och miljöfarliga kemiska föroreningar utgör ett allt större problem för såväl avloppsreningsverk som dricksvattenproducenter. Vår mycket begränsade kunskap om vilka ämnen som utgör de största riskerna för miljön och för människors hälsa, i kombination med det nästintill oändliga antalet ämnen, gör det omöjligt att övervaka alla toxiska ämnen med kemisk analys.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)