Sök
VA-aktuellt
FOTO: Jan Andersson

FOTO: Jan Andersson

Dubbelreglering av reningsverken

Landets avloppsreningsverk måste registreras en extra gång. Detta för att ett regeringsbseslut gör att avloppsvatten definieras som avfall.

I ett brev daterat tisdagen den 3 december så informerar Naturvårdsverket landets kommuner om att de måste anmäla sina avloppsverksamheter redan innan årsskiftet, för att följa anmälningsplikten. Tidspressen på VA-huvudmännen att hinna detta innan jul blir stor.

Branschorganisationen Svenskt Vatten uppmanar sina medlemmar att följa instruktionen och kontakta sin miljönämnd, och påpekar att en enkel anmälan som eventuellt kompletteras är bättre än ingen anmälan alls.  Samtidigt är de starkt kritiska till tillvägagångssättet från departement och myndigheter.
– Vi måste direkt ta upp med Miljödepartementet om de verkligen menar att avlopp är ett avfall. Det här blir i såna fall en jättekonstig dubbelreglering, säger Peter Sörngård, avloppsexpert på Svenskt Vatten, till Cirkulation.

Enligt Naturvårdsverkets information ska ska samtliga befintliga avloppsreningsanläggningar som är så kallade C-verksamheter ha lämnat in en ny anmälan till den kommunala miljötillsynen, senast den 1 januari 2020. Enligt Naturvårdsverket är ändringen en följd av att EU-kommissionen riktat kritik mot Sveriges genomförande av avfallsdirektivet. (EW)

Läs mer:

svensktvatten.se

Publicerad 2019-12-04 15:59

Uppdaterad 2019-12-04 16:02

Annons:
Siemens 2019