Sök
Cirkulation 2/16

Dricksvatten – vad forskar man om?

Ett nytt år har börjat och med spänd förväntan ser vi fram mot vilka nya forskningsrön som kommer att presenteras, speciellt inom ramen för Internationell VA. ­Kommer vi att få se nya banbrytande tekniker inom VA-sektorn, nya miljölarm, nya sätt att organisera verksamheten, nya metoder att trygga tillgången på vatten och avlopp i utvecklingsländer? Med denna utgångspunkt kan det vara intressant att blicka tillbaka och se vilka forskningsområden inom dricksvattensektorn som ­dominerade under 2015. Dessa kommer med säkerhet också att dominera forskningen de närmaste åren.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)