Sök
VA-aktuellt
Ill: Lidköpings kommun/Sweco

Ill: Lidköpings kommun/Sweco

Domstolsförhandling om Lidköping

Besked för Lidköpings reningsverk kommer nästa år efter kommunens tillståndsöverklagan. Viktiga frågor om utsläppspunkt och miljökvalitetsnormer.

Huvudförhandlingen om tillståndet för Lidköpings planerade nya reningsverk pågår i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Under onsdagen gjorde domstolen platsbesök i Lidköping. Frågan handlar bland annat om ny utsläppspunkt för det planerade reningsverket.

Som Cirkulation skrivit om tidigare gäller frågan den dom som Mark- och miljödomstolen i Vänersborg meddelade sommaren 2020. Kommunens överklagan av domen i den lägre instansen gäller såväl ledningsdragning som utsläppsrätter.

Överklagandet som det framställts avser framför allt den del av tillståndet där mark- och miljödomstolen föreskrivit att det nya avloppsreningsverkets utsläppspunkt ska anläggas norr om hamnbassängen. Lidköpings kommun vill att utsläppspunkten från det nya avloppsreningsverket ska få ske i vattendraget Lidan. Lidköpings kommun menar att det inte är motiverat ur vare sig miljö- eller omgivningssynpunkt att kräva en så kostnadskrävande insats som en utsläppspunkt i Vänern norr om hamnbassängen innebär. Utsläppspunkten skulle medföra så stora tillkommande kostnader att hela projektet med ett nytt avloppsreningsverk riskerar att gå förlorat, menar man.

Ordförande för kommunens tekniska servicenämnd, Kent Folkesson (C) säger i en kommentar till Nya Lidköpingstidningen (NLT) att det handlar om Lidköpings framtid.
– Både för miljön och för framtidens stadsutveckling. Om vi inte kan bygga reningsverket blir det en hämsko för Framnäs och Västra hamnen, säger Kent Folkesson till NLT.

En viktig fråga i överklagan är också den om miljökvalitetsnormer i vatten som kan innebära stora problem för många kommunala avloppsreningsverk, inte minst de med växande tätorter där expansionen kan bli svår att genomföra.

Dom ska meddelas 18 februari 2022. (EW)

Publicerad 2021-11-25 11:29

Uppdaterad 2021-11-25 11:32

Annons:
VA-mässan 2022