Sök
VA-aktuellt
FOTO: Erik Winnfors Wannberg

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Databas över reningsverksbakterier

En mikrobiell databas över bakterier på svenska reningsverk. Det ska bli verklighet med Midas Sverige, ett samarbete mellan Anoxkaldnes och Aalborgs universitet tillsammans med svenska reningsverk.

Just nu erbjuds svenska reningsverk att delta i forskningsprojekt Midas (Microbial Database for Activated Sludge) i Sverige som kommer drivas under 2021-2022. Initiativet kommer från Anoxkaldnes inom Veolia Water Technologies. Studien ska resultera i en mikrobiell databas över bakterier på svenska avloppsreningsverk.Projektet är ett samarbete mellan Center for Microbial Communities (CMC) vid Aalborg Universitet och Anoxkaldnes. CMC har drivit forskningsprojektet Midas Danmark i över tio år tillsammans ett 50-tal danska reningsverk.
– Projektets mål är att karakterisera de viktigaste mikroorganismerna på våra reningsverk för en bättre processförståelse samt för att möjliggöra bättre felsökning och processoptimering, säger Eva Tykesson, projektledare Veolia Water Technologies/Anoxkaldnes, till Cirkulation. Konceptet grundas på att deltagande anläggningar ansvarar för sin egen provtagning. Proverna kommer sedan att DNA-sekvensieras vid Aalborg Universitet, Danmark. Att delta kommer att kosta cirka 100 000 kronor för kommunerna, lite mindre eller mer, beroende på behoven av till exempel tilläggsanalys från eventuell rötkammare. Avgiften för det två-åriga projektet ska täcka kostnader för analyser, datasammanställning, administration, workshops och rapportskrivning.Det danska projektet har tagit fram ett unikt digitalt uppslagsverk; Midas Field Guide, som innehåller information om ekologin och fysiologin hos de mer än 200 olika bakteriearter som finns på reningsverken. Svenska reningsverk kan registrera sig för deltagande fram till den 13 november. (EW)

Publicerad 2020-10-15 08:37

Uppdaterad 2020-10-15 09:22

Annons:
VA-mässan 2020