Sök
Cirkulation 4/20

Cyanotoxiner hot mot dricksvattensäkerhet

Faroanalyser skall göras av huvudmannen för alla kommunala vattentäkter för att fastslå vilka faror som kan föreligga i vid dricksvattenförsörjning. För att sätta fart på faroanalysen har Livsmedelsverket antagit ett verksamhetsmål för den offentliga kontrollen som säger att senast den 31 december 2022 skall en sådan utförts vid alla kommunala anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/dygn) som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)