Sök
VA-aktuellt
FOTO: Kristianstad kommun

FOTO: Kristianstad kommun

Beslut om Kristianstads nya reningsverk

De tunga investeringarna i VA-anläggningar fortsätter. Onsdagen den 25 mars beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i Kristianstad att påbörja ombyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk. Det är kommunens hittills största projekt.

Kristianstad kommun investerar 535 miljoner kronor i ombyggnaden av det centrala reningsverket, något Cirkulation berättat om tidigare.
– Det är vår största investering hittills i kommunen. Av den anledningen har vi efterfrågat en fördjupad projektredovisning av tekniska förvaltningen. Det är mycket pengar, men ett nödvändigt projekt för både invånarnas hälsa och för vår miljö, säger Peter Johansson (M), kommunalråd, i ett pressmeddelande.


Nu är redovisningen från tekniska förvaltningen klar.


– Vi har idag fått den redovisningen och tagit beslut att påbörja byggnationen. Det nya reningsverket är också en förutsättning för att vårt befintliga näringsliv ska kunna öka sina volymer och för att nya företag ska kunna etablera sig här, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.


Kristianstads centrala reningsverk byggdes 1956, byggdes ut 1976 och renoverades 1992. Idag är reningsverket omodernt, slitet och kapaciteten är tangerad. För att säkerställa att Kristianstad kan möta framtida krav och behov för avloppsrening, så måste reningsverket byggas om och byggas ut. Planering och projektering för ombyggnationen har pågått sedan ett par år och kommunen har behövt göra omtag med hänsyn till platsens markförhållanden, men har nu äntligen nått byggstart.
Kapacitetsmässigt kan reningsverket hantera avloppet från dagens befolkningsmängd med god marginal, men staden växer och flera stora livsmedelsindustrier skickar också sitt avlopp till reningsverket. Med hänsyn till det så är kapaciteten inte tillräcklig. Verket kan idag ta emot avlopp från motsvarande 140 000 personer och när utbyggnaden är klar ska verket kunna klara ta emot avlopp från motsvarande 260 000 personer.


Ett nytt reningsverk byggs sydöst om de befintliga byggnaderna och sedan kopplas ledningarna om. Av de befintliga byggnaderna rivs vissa, andra byggs om och en del behålls som de är, men huvuddelen av avloppsreningen ska ske i den nya anläggningen.


Reningsverket byggs nu med membranteknik och förbereds även för läkemedelsrening, men där avvaktar kommunen Naturvårdsverkets framtida krav innan den komponenten läggs till. Diskussioner förs också med Skåne Blekinge Vattentjänst om möjligheterna att ta emot avlopp från Östra Göinge och Bromölla kommun till reningsverket när det nya verket är färdigt.


Upphandlingsformen för projektet är en samverkansentreprenad. Totalentreprenör är NCC. År 2024 planeras Kristianstads nya centrala reningsverk att tas i drift. (EW)

Publicerad 2020-03-26 10:54

Uppdaterad 2020-03-26 10:57

Annons:
Wateraid