Sök
VA-aktuellt

Bakteriernas roll i dricksvattnet kartläggs

Det har länge varit känt att biofilmen i ledningsnäten påverkar dricksvattenkvaliteten, främst positivt. Ny metodik ger forskare i teknisk mikrobiologi och teknisk vattenresurslära vid LTH i Lund, möjlighet att noggrant kartlägga bakteriernas funktion i hela dricksvattenkedjan. De första resultaten visar att artrikedomen av bakterier i vattenledningarna är enorm samt att bakterierna tycks spela en än större roll än vad man tidigare trott.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2015-04-10 08:59

Uppdaterad 2015-04-10 09:09

Annons:
VA-mässan 2022