Sök
Cirkulation 2/19

Bättre miljö med bättre avvattning

Vid det centrala reningsverket i Tranås har arbetsmiljön förbättrats och driftarbetet förenklats sedan en ny teknik för slamavvattning installerades. Anläggningen sköter huvuddelen av kommunens slamavvattning.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)