Sök
VA-aktuellt
FOTO: Borgholm Energi

FOTO: Borgholm Energi

Avsaltningsverk invigs på Öland

Borgholm Energi är klara att inviga kommunens nya avsaltningsverk. Det nya vattenverket ska bidra till vattenförsörjningen på Öland. Invigningen sker 22 juni.

Nu är avsaltningsverket i Sandvik klart och beräknas att bli ett viktigt bidrag till dricksvatten på Öland. Avsaltningsverket kommer att producera cirka 3 000 kubikmeter vatten per dygn, vilket motsvarar 30 procent av norra Ölands vattenförbrukning under högsäsong. Intaget från Östersjön är cirka 6 000 kubikmeter.

– Avsaltningsverket är en unik satsning för Öland. Vi ser att verket kommer att ge både kommuninvånarna och näringsliv på ön ett gott och friskt vatten. Vatten innebär liv och för Ölands del, med dess säregna natur, geografiska läge och geologiska förhållanden är vi särskilt utsatta, säger Anders Lindholm, VD Borgholm Energi.

Projektet har färdigställts i rekordfart. När den akuta vattenbristen var ett faktum våren 2016 utredde Borgholm Energi alternativa lösningar för att säkra tillgången på dricksvatten kommande år. Avsaltning av bräckt Östersjövatten föreslogs till kommunfullmäktige i Borgholms kommun som den 13 juni 2016 tog beslutet att ge Borgholm Energi i uppdrag att anlägga ett avsaltningsverk. WSP anlitades som generalkonsult för verket. I augusti 2016 togs första spadtaget.

– Vi har tillsammans säkrat kommunens vattenförsörjning inför kommande somrar vilket är enormt glädjande. Avsaltningsverket tillsammans med att vi även förbättrat vattenledningsnätet skapar förutsättningar för ökad trygghet i vår vattenförsörjning. Vi kommer även att kunna ansluta fler VA-kunder, vilket vi inte haft möjlighet att göra tidigare, säger Anders Lindholm, VD Borgholm Energi.

- Vi är stolta över det förtroende Borgholm Energi har visat WSP och att ha fått vara en del av detta spännande och viktiga projekt för att säkra vattenförsörjningen. Trots tidspressen har projektet drivits i en fantastisk samförståndsanda. Politiker och tjänstemän har visat stort mod och beslutsamhet och entreprenörerna har haft fullt fokus på att kunna lösa allt, säger Patrik Helin, WSP Management i Kalmar.

Investeringen är 113 miljoner kronor, 84,5 miljoner kronor för verket och 28,7 miljoner för ett utbyggt ledningsnät.

Vattenverket invigs 22 juni av H M Carl XVI Gustaf. 
(EW)

Publicerad 2017-06-15 11:37

Uppdaterad 2017-06-15 11:39

Annons:
Nordkalk