Sök
Cirkulation 8/17

”Att mäta är att veta”

Flera VA-bolag och kommuner står inför frågan om man skall förlänga sin ackreditering av vattenlaboratoriet, ofta belägna vid det centrala avloppsreningsverket inom VA-området.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)