Sök
VA-aktuellt
FOTO: Pixhill.com

FOTO: Pixhill.com

Arvika och Eda bildar VA-bolag

Arvika och Eda kommuner bildar ett gemensamt bolag för drift av vatten och avlopp, gator och vägar samt renhållning.

Efter att förutsättningarna för ett samarbete inom bland annat VA-området har utretts, har kommunfullmäktige i Eda respektive Arvika kommuner beslutat att gå vidare med en mer detaljerad undersökning för att få fram ett konkret förslag till samarbete mellan de två Värmlands kommunerna för att kunna bilda ett gemensamt bolag för drift och skötsel av VA, renhållning och gata. Arvika stadshus AB ska tillsammans med Eda kommun upprätta ägaredirektiv, arbetsordning för styrelsen, vd-instruktion samt uppdragsbeskrivningar.

Enligt den utredning som gjorts finns möjligheter till högre kvalitet på tjänsterna, mer kostnadseffektiv drift, stabilare ekonomi och mindre risk för stora avgiftsökningar, jämfört med om kommunerna skulle fortsätta med den tekniska driften var för sig. Utredningen lyfter också fram förbättrade kompetensförsörjningsmöjligheter. (EW)

Publicerad 2018-04-13 09:36

Uppdaterad 2018-04-13 09:40

Annons:
VA-Guiden 2018