Sök
VA-aktuellt
Stefan Börjesson. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Stefan Börjesson. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Antibiotikaresistens nedströms reningsverk

Forskningsprojektet Pairwise ska undersöka hur antibiotikaresistenta bakterier sprids i vattenmiljöer och hur det påverkar förekomsten hos boskap och vilda djur.

Forskningsprojektet Pairwise har beviljats 15 miljoner kronor och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har fått fem miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att koordinera projektet. Fokus ska ligga på hur resistenta bakterier sprids nedströms reningsverk.

Pairwaise är ett forskningssamarbete mellan sju olika nationella och internationella forskningsinstitut och universitet.
Den långa titeln på projektet är ”Spridning av antibiotikaresistenta bakterier, antibiotikaresistensgener och antibiotika i vattenmiljöer och hur denna förekomst påverkar förekomst hos boskap och vilda djur”. Stefan Börjesson är forskaren på SVA som ska koordinera projektet.
– Vi vet att antibiotikaresistenta bakterier förekommer i stor omfattning i miljön, men vi vet väldigt lite om hur spridningen ser ut. Genom den här forskningen kommer vi att förstå mer om miljöns roll i spridningen av resistenta bakterier. Vi ska framför allt rikta in oss på hur de sprids i ytvatten nedanför reningsverk och hur de sen sprider sig vidare. Idag saknas det data på hur förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos vilda djur och bland boskap ser ut, och hur det påverkas av att de är i kontakt med kontaminerade vatten. Det vill vi förstå mer om, säger Stefan Börjesson i ett pressmeddelande.

Pairwise vill:

  • skaffa kunskap om hur antibiotikaresistenta bakterier, gener som ger antibiotikaresistens och antibiotika, sprids i ytvatten nedanför avloppsvattensreningsverk, samt hur denna spridning och förekomst påverkas av olika miljö- och klimatfaktorer som temperatur och vattentyp
  • påvisa om ytvatten påverkat av utsläpp från avloppsvattensreningsverk i sin tur påverkar antal och typ av antibiotikaresistenta bakterier hos boskap som har kontakt med detta ytvatten
  • få kännedom om vattenfåglars roll runt spridning och introduktion av antibiotikaresistenta bakterier i och mellan olika vattenmiljöer.

Projektet löper fram till september 2024. Projektet samarbetar med olika intressenter och branschorganisationer, där de på svenskan sidan utgörs av Birdlife Sverige, Svenskt Vatten, Växa Sverige och Umeå universitet.

Läs mer:
Bättre rening mot antibiotikaresistens

Publicerad 2021-05-04 09:04

Uppdaterad 2021-05-04 09:07

Annons:
Svenskt Vatten 2021