Sök
Cirkulation 8/20

Algdamm renar Friaån i Mariestad

Med en pilotanläggning utanför Mariestad ska en för Sverige ny reningsmetod för vattendrag introduceras nästa år. Friaån, som transporterar höga halter av näringsämnen ut i Vänern, ska renas genom satsvis behandling så att näringen kan åter­föras till jordbruket.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)