Sök
Cirkulation 5/15

Är mer fosfor i vatten alltid ett miljöproblem?

I Vattenmyndigheternas förslag på åtgärdsprogram är åtgärder för minskad övergödning av våra vattenförekomster högt prioriterade. Kostnaden för minskade utsläpp av till exempel fosfor beräknas till många miljarder kronor. Men är alla föreslagna åtgärder verkligen nödvändiga eller ens önskvärda? Och finns det egentligen tillräckligt med faktaunderlag som stöd?

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)