Sök
Cirkulation 2/22

10 världsarv med vatten som tema

För 50 år sedan, 1972, fick jordens mest betydelsefulla kultur- och naturarv ett helt nytt bevarandeskydd genom att FN:s Världsarvskonvention antogs. Ett världsarv är ett unikt fornminne som ska vittna om människans eller jordens historiska utveckling.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)