Sök
Cirkulation 2/09

Vattendirektivet: Hushållen får betala mest för åtgärderna

Hushållen får bära huvuddelen av kostnaderna för att minska ­övergödningen. Avloppsreningsverkens utsläpp av fosfor och kväve ska reduceras med ytterligare cirka 50 procent. Kraven på enskilda ­avlopp skärps betydligt. Det är de viktigaste förslagen i Norra Östersjöns vattendistrikts åtgärdsprogram, som nyss gått ut på remiss.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VAK 2022