Sök
Cirkulation 7/14

Växjö är först med termisk slamhydrolys

I Växjö går nu Sveriges första anläggning för termisk hydrolys av slam igång. ­Förhoppningen är att få mindre slam, bättre slam och en ökad biogasproduktion.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)