Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Klortalonil i danskt grundvatten

Danmark Problemen med rester av bekämpningsmedel i danskt grundvatten fortsätter. Det danska Miljöministeriet ställer nya krav på vattenverken medan branschorganisationen Danva är irriterade på åratal av slapp inställning tidigare. ... Läs mer

VA-aktuellt

Christian Wiklund till Roslagsvatten

VD Christian Wiklund blir ny vd för Roslagsvatten. Han kommer närmast från en chefsposition på Xylem. ... Läs mer

VA-aktuellt

Norrköping och Finspång utreder vattenverk

Gemensam vattenproduktion Kommunala Nodra AB i Norrköping och Finspångs Tekniska Verk AB ska utreda frågan om en gemensam vattenproduktionsanläggning för de båda kommunerna med sjön Glan som vattentäkt. Det beslutade bolagsstyrelserna den 23 april. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bydalen i Åre får nytt reningsverk

Nybygge Ett nytt reningsverk i Bydalen, Åre kommun, ska ersätta fem mindre reningsverk. ... Läs mer

VA-aktuellt

SKL: Bort med vattenmyndigheterna.

Vattenförvaltning Sveriges Kommuner och Landsting ((SKL) anser att organisationen för arbetet med vattenfrågor i Sverige behöver ändras. SKL har gjort ett ställningstagande där de konstaterar att de fem vattenmyndigheterna inte är en effektiv organsiation för att fatta beslut om ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
VA-aktuellt

Karlstad åtgärdar dagvatten och översvämning

Stadsplanering Karlstads kommuns förslag till stadsdelsvision för den nya stadsdelen Viken vid Klarälvens utlopp i Vänern innehåller bland annat en dagvattenpark som ska rena regnvatten från centrum och samtidigt skapa ett nytt gångstråk i Mariebergsviken. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tillkännagivande om läkemedelsrening

Riksdagen Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att reningsverk ska klara av att rena avloppet från läkemedelsrester. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bollebygds kommun blir delägare i Gryaab

Regional lösning Nu är Bollebygd med som en av åtta ägarkommuner i kommunala bolaget Gryaab. Reningsverket i Bollebygd kommer på sikt att läggas ned. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nu bygger Östersund helt nytt vattenverk

Östersund Det blir ett helt nytt vattenverk i Östersund. Kommunen ändrar inriktning från den större ombyggnad som planerats i sex år till att istället bygga en helt ny anläggning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Satsning på våtmarker mot vattenbrist

Vårbudgeten Som en del i vårändringsbudgeten satsar regeringen återigen medel på våtmarker. Ett av skälen är att öka landskapets förmåga att hålla kvar vatten. ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 3 4 5 6 ... 417 >>