Sök
Cirkulation 5/13

Smart lösning på svavelväteproblem

Alla som sysslar med avloppsvatten vet att olägenheter ­uppstår vid långa uppehållstider innan avloppet kommer till reningsverket för behandling och rening. Då uppstår giftigt och korrosivt svavelväte som bland annat innebär allvarliga arbetsmiljöproblem och luktproblem för närboende.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VAK 2022