Sök
Cirkulation 4/08

Nya metoder för avloppsvattenrening

Anaerob rening av avloppsvatten tillsammans med omvänd osmos klarar högt ställda reningskrav och producerar koncentrerad växtnäring med lågt tungmetall­innehåll. Kombineras de i källsorterade system går det också att minska användningen av högvärdig energi jämfört med dagens system.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VA-mässan 2022