Sök
Cirkulation 5/12

Mikrotunnling löser dagvattenproblem

Genom att använda mikrotunnling slipper Borlänge Energis VA-avdelning bygga ett upp till 13 meter djupt schakt 230 meter genom en kulle. Dag­vattenledningen vid SSAB i Borlänge dras istället genom kullen av borren som river sig fram genom lera, sand och silt.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VA-mässan 2022