Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Ny chef för Svenskt Vatten Utveckling

Daniel Hellström blir ny utvecklings­ledare för Svenskt Vatten Utveckling.–  Vilken utmaning. Det här är en unik möjlighet för mig att få jobba vidare med FoU-frågor, säger Daniel som tillträder den första augusti.Daniel Hellström, 40 år, är stadigt för­ankrad i både forskningsvärlden och det praktiska ... Läs mer

VA-aktuellt

FoU var en stor fråga på Svenskt Vattens årsmöte

Forskning och utveckling inom VA-området var en av de stora frågorna under Svenskt Vattens årsmöte i Örebro 13 – 15 maj.– Svenskt Vattens styrelse är allvarligt oroad för undervisning och FoU vid landets universitet och högskolor. Vi är ­oroade över att kvaliteten på undervisningen på sikt blir försämrad, ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersjön blir pilotområde?

Utse Östersjön till pilotområde. På så sätt kan Sverige utnyttja möjligheterna i EUs marina direktiv för att snabbare lösa de akuta miljöproblemen. Det föreslår Havsmiljöutredningen, som nyligen presenterades.– Helcoms aktionsplan för Östersjön bör utgöra grunden för arbetet. Men den måste ... Läs mer

VA-aktuellt

Smart slamlösning ger pris till upphovsmän i Halmstad

Åtta drifttekniker vid Västra Strandens reningsverk i Halmstad får dela på 156 000 kronor för sin smarta slamlösning. Driftteknikerna har byggt en egen slammottagning som sparar en halv miljon kronor årligen i transportkostnader åt Halm­stads kommun.I Halmstad fick man för några år ­sedan problem med ... Läs mer

VA-aktuellt

Upptrappad strid kring bekämpningsmedel i EU

Tonläget skruvas upp inför andra behandlingen av regleringen av växtskyddsmedel i EU. Industrin hotar med höjda matpriser, miljöorganisationerna varnar för hälsoeffekter och VA-branschen vill stärka kopplingen till vattendirektivet.Dagens reglering av bekämpningsmedel är inte tillräcklig. 2006 ... Läs mer

Annons:
Nordiwa2023a
VA-aktuellt

Skärpningar krävs för att uppnå nationella miljömål

Nio av sexton miljömål bedöms vara svåra eller omöjliga att uppnå till 2020. Det gäller bland annat begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning och god bebyggd miljö som alla har stor betydelse för VA-sektorn.Bara ett av miljömålen – skydd av ozonskiktet – kan uppnås utan flera åtgärder. Ska ... Läs mer

VA-aktuellt

Ringsjöverket värmer upp fastighet med eget vatten

Att värma upp byggnader med värmepump och värme från berg, jord och sjöar är en svensk specialitet. Men nu visar vattenverket Ringsjöverket på en ny metod. Med hjälp av sju värmepumpar värmer verkets eget vatten hela fastigheten.Sedan början av mars värms hela Ringsjöverket upp med hjälp av det vatten som ... Läs mer

VA-aktuellt

Sjöstadsverket kan bli nav i "vattenteknikplattform"

Sjöstadsverket har fått en rivstart ­sedan det i årsskiftet övertogs av KTH och IVL. Naturvårdsverket och Svenskt Vatten går in med ny finansiering och nu pågår också diskussioner för att bilda en vattenteknikplattform kring verket.– Det finns intresse i Sverige för att samla olika aktörer för ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Forskare: Näringskristaller kan sluta kretsloppen

Magnesiumoxid och zeolit. Det är lösningen på urinsorteringens största problem – nämligen hur man ska kunna ­lagra, transportera och sprida stora volymer urin. Det menar Zsófia Ganrot, forskare vid Göteborgs universitet.– Det som har varit reningsverkens problem är urinsorteringens lösning, säger ... Läs mer

VA-aktuellt

Europas hav ska ha god miljöstatus inom 12 år

Senast 2020 ska Europas hav ha uppnått god miljöstatus baserad på åtgärdsplanerna som ska vara i drift 2016. Det fastställer det marina direktivet som troligen träder i kraft i april i år. Från svenskt håll är man mycket nöjd med direktivet. Det innebär ett starkare lagligt stöd än vad som tidigare funnits för ... Läs mer

Annons:
Wateraid