Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Stulna brunnsgaller i Sunne

Sabotage I centrala Sunne har galler till dagvattenbrunnar tagits bort av okända personer. Galler har försvunnit från både gator och torg. ... Läs mer

VA-aktuellt

Gnestas Anna-Karin Lindblad Wieslander slutar

Gnesta Gnesta kommuns samhällsbyggnadschef Anna-Karin Lindblad Wieslander väljer att avsluta sin tjänst. Hon har sedan sommaren 2022 även fungerat som kommunens VA-chef. ... Läs mer

VA-aktuellt

Klart för 20 nya brunnar med nytt miljötillstånd

Tillstånd klart Ett nytt miljötillstånd för VA Syd är en en viktig del av sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning. När nu VA Syd:s ansökan om ett nytt miljötillstånd för vattenuttag från Grevie vattentäkt har godkänts av Mark- och miljödomstolen i Växjö, kan VA Syd gå vidare för att anlägga 20 nya ... Läs mer

VA-aktuellt

För dyr rötningsanläggning

Avbrutet Filipstads kommun avstår från att bygga ut reningsverkets rötgasanläggning. Skenande entreprenadpriser gör anläggningen ohållbar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kungsbacka tar stödvatten från Möldal

Torra tider Kungsbacka kommun börjar från och med 22 maj stötta dricksvattenproduktionen med vatten från grannkommunen Mölndal. Detta för att förebygga vattenbrist i sommar. ... Läs mer

Annons:
Nordiwa2023a
VA-aktuellt

Nytt biologiskt material för läkemedelsrening

Läkemedelsrening Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat porösa kristaller från granatäppelextrakt som kan fånga in och bryta ner läkemedelsmolekyler från kommunalt avloppsvatten. Forskningen publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Water. ... Läs mer

VA-aktuellt

Pumpningen av BT-Kemi-området avslutad

BT-Kemi Pumpningen av dräneringsvatten i BT-Kemiområdet i Teckomatorp är avslutad, nära 50 år efter föroreningsskandalen rullades upp. ... Läs mer

VA-aktuellt

Trelleborgshem tar desinfektion till VVS-systemet

Desinfektion Som första allmännyttiga bostadsbolag låter kommunala Trelleborgshem säkra samtliga bostäders VVS-system. Syftet är att avdöda legionellabakterier med hypoklorsyra. Samtidigt byggs en möjlighet att komma åt andra vattenburna sjukdomsutbrott in. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ring kommunen innan pool-påfyllning

Poolare VA-abonnenter i Söderköping uppmanas att ringa kommunen om de tänker fylla den privata poolen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Betongsamarbete för bättre inspektion

Näringsliv Northscan AB och Klätterservice AB har inlett ett samarbete. Tanken är att kunna erbjuda erbjuda mervärde vid betonginspektionstjänster av exempelvis vattentorn av betong. ... Läs mer

Annons:
Wateraid