Sök
Cirkulation 8/12

Från branschen: "Utan kunnande spelar strategier och modeller ingen roll"

Som åhörare på seminariet om ”Framgångsrikt FoU-samarbete” på VA-mässan i Göteborg slås man av bristen på intresse av att studera nya innovationer och att forska på nya ledningsmaterial och ­rördelar. Allt handlar om klimatanpassning, förnyelsestrategier och konditionsbestämning av det befintliga ledningsnätet. Framtidens ledningsmaterial verkar inte vara något för Högskolorna, Svenskt Vatten eller de privata forskningsstiftelserna.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VA-mässan 2022