Sök
Cirkulation 2/14

Från branschen: "Snabb metod mäter mikrobiologiska förändringar i vatten"

Inom VA-verksamheten ställs vi ofta inför mikrobiologiska frågeställningar. Det kan röra sig om hur vi ska kunna kvantifiera risken för mikrobiologisk återväxt på distributionsnätet, påvisa avloppsvatteninträngning, identifiera effekten av stagnation och blandning av olika vatten på distributionsnätet. De vanliga metoder som idag finns tillgängliga är trubbiga och tidskrävande. I en artikel föreslår författarna en metod baserad på en kombination av mätning av antalet bakterieceller med flödescytometri och deras fluoresensespridning. Metoden är snabb, noggrann och förhållandevis enkel och kan främst utnyttjas för övervakning.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
Wateraid