Sök
Cirkulation 4/14

Från branschen: "Risk att överskatta E. coli som indikator för Cryptosporidium"

Indikatorn E. coli är ett vanligt och förhållandevis billigt mått på fekal förorening. Analyser av Cryptospo­ridium är mer kostsamma, varför man ibland skattar risken för Cryptospo­ridium utifrån E. coli-mätningar. För att undersöka om mängden E. coli eller koliforma bakterier kan förutsäga mängden av Cryptospo­ridium oocysts har prover insamlats från flera positioner i Kanada. Utgående vatten från två avloppsverk, avrinnande vatten från flera jordbruksområden samt åtta obehandlade avloppsvatten och intag av ­råvatten till 13 ytvattenverk. Analyser från egen provtagning kombinerades med värden från andra studier. Värdena befanns oftast gynnsamma (proportionellt lägre) för oocysts men för vatten från jordbruksmark eller med avlägsen fekal förorening kunde mängden Cryptospo­ridium oocysts underskattas utifrån E. coli-analyser.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VA-mässan 2020