Sök
Cirkulation 7/10

Från branschen: "Online-styrning kan ge större kapacitet och bättre kvalitet"

Man kan spara relativt mycket av ett reningsverks bruttodriftsomkostnader till energi, kemikalieinköp och slamhantering genom online-styrning. Härutöver kan man uppnå en större kapacitet på reningsverket, vilket i slutänden kan betyda att en eventuell utbyggnad kan skjutas på framtiden och/eller att utloppskvaliteten kan förbättras.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
Grundfos 2019