Sök
Cirkulation 8/13

Från branschen: "Ökad urlakning av organiskt kol en trolig orsak till brunifiering"

Brunifieringen ökar i svenska sjöar. I en avhandling vid Lunds universitet om orsaken till brunfärgning av två småländska sjöar argumenterar Petra Bragée övertygande om nyttan av att använda bottensediementsundersökningar för att analysera sjöars variationer under längre perioder. Det kan vara ­särskilt intressant att genomföra sådana studier om en ny vattentäkt skall väljas ut. Sedan 1990-talet har en rejäl ökning av löst organiskt kol kunnat observeras i sjöar, vattendrag och kustnära vatten i olika delar av det norra halvklotet, bland annat i delar av Nordamerika, Irland, Storbritannien, Baltikum, centrala Europa och Skandinavien.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VAK 2022 EB