Sök
Cirkulation 5/12

Från branschen: "Kan detta vara avsikten med vattentjänstlagen?"

Den kommunala rådigheten över den egna kommunens VA-planering riskerar att sättas ur spel. Det blir följden av en nyligen fastlagd dom vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Det är inte domens rimlighet i sak som är uppseendeväckande, utan domskälen, ärendets förlopp och dess ­prejudicerande effekter. Följderna för hela landet blir oöverblickbara.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VAK 2022 EB