Sök

Visar sökresultat för: ledningsnät

Cirkulation 6/21

Förnyelse som väntar på certifikat

Först när det om flera år på EU-nivå blir klart med ett system för godkännande av material i kontakt med dricksvatten, kommer ­relining för dricksvattenledningar eller schaktfri ledningsförnyelse skjuta fart rejält i VA-branschen i Sverige. Tills dess finns bara utländska certifikat att förlita sig på. ... Läs mer

VA-aktuellt

NCC och Ludvika kommun når förlikning

Tvist Ludvika kommun och NCC har nått en förlikning kring den juridiska tvisten om byggandet av en råvattenledning mellan Ludvika och Grängesberg. ... Läs mer

Cirkulation 5/21

Beredskapen höjs i dricksvattenförsörjningen

En angripare tar sig in i ett stort vattenverks styrsystem och stänger av dricksvattendistributionen. En miljon människor, företag och ­sjukhus blir utan vatten. Är det en del i en främmande makts angrepp på Sverige? Eller är det en kriminell hackergrupp som kräver lösen för att återställa systemen? Klarar ... Läs mer

Cirkulation 5/21

Luktakrobaten Bruno hittar läckan

Det här är Bruno. Han ska hitta läckor i dricksvattennätet på Tjörn där 40 procent är odebiterat vatten. Det känsliga luktsinnet kan skilja vanligt vatten i naturen från dricksvatten genom luktämnen som tränger upp genom marken. Vi testar Bruno och han gör inga misstag. Tänk dig att du andas som vanligt och då ... Läs mer

VA-aktuellt

Stort infrastrukturprojekt inom avlopp

Skåne Arbetet med en framtida anslutning av flera kommuner i sydvästra Skåne till ett nytt regionalt avloppsreningsverk, Nya Sjölunda, i Malmö fortsätter. Projektet är ett av de största infrastrukturprojekten inom svensk avloppsrening på decennier. I slutet av juni lämnades ett samrådsunderlag till ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 4/21

Recolab testar gränserna

I början av maj invigdes Recolab vid Öresundsverket i Helsingborg. Digitalt och lite försiktigt på grund av pandemin. Recolab är via ett vakuumledningssystem kopplat till den nya stadsdelen Oceanhamnen som också kommer att vara platsen för den internationella stadsmässan H22 City Expo under 2022. ... Läs mer

VA-aktuellt

Lerum jobbar med egna arbetsbesparande ställningar

Arbetsmiljö Mats Andersson, grävmaskinist på VA i Lerums kommun har skapat ställningar för att kunna lyfta såväl avspärrningsstaket som otymplig slang. Med ställningarna är hanteringen av staketen både effektivare och säkrare samtidigt som det är en bättre arbetsmiljö med mindre tunga lyft. ... Läs mer

VA-aktuellt

Parkeringshus med regnåtervinning

Tekniskt vatten I ett samarbete med VA Syd bygger Parkering Malmö ett parkeringshus med ett system för återvinning av regnvatten för att minska dricksvattenförbrukningen. ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Läckfinnare med full teknikarsenal

Det vimlar av gammal infrastruktur i Vattensverige och runt 15 procent av vattenproduktionen läcker ut (Svenskt Vatten, oktober 2020). Kommunalförbundet VA Syd har sammantaget ett jämförelsevis hyfsat läge med sina 11 procent i snitt mellan medlemskommunerna i dricksvattenförluster, men det är i alla ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Sollentuna lägger rör i infrakulvert

En ledningskulvert löser läggning i trånga gator när Sollentuna Energi och Miljö, Seom, byter ut ledningar och bygger nytt. När Seom bygger ledningsnät i Södra Häggvik nära E4 i Sollentuna pla­neras för 1,5 kilometer infrakulvert för ledningsdragningen. En teststräcka har redan byggts i ett villaområde. ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär
<< 1 2 3 4 ... 51 >>