Sök
Cirkulation 8/12

Cirkulation frågar: "En fällande dom kan få påverkan på hela Sverige"

Kan man tvinga en väl fungerande avloppsreningsanläggning att lägga ned med hänvisning till miljökvalitetsnormer? Det är en fråga som kommunägda Västervik Miljö och Energi (VME) ställer. Problemet gäller tillståndsprövningen för Gamleby reningsverk och kan få konsekvenser för hela landet. Ruben Öberg, affärsområdeschef för VA på VME, berättar.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VAK 2022 EB