Sök
Cirkulation 5/08

Bättre återvinning av värme från rötat slam

Sedan några månader tillbaka har kapaciteten på värmeåtervinningen från biogasreaktorn förbättrats vid reningsverket i Kalmar. Äldre och utrymmeskrävande rörvärmeväxlare har ersatts av mera kompakta och effektivare värmeväxlare. Inves­teringen på cirka en miljon kronor har en uppskattad payofftid på mellan fyra och fem år. Därmed är det således inte bara miljön som gör stora vinster.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VA-mässan 2022